Základné dokumenty

Stratégia a ciele na rok 2023

Organizačná štruktúra

Zriaďovacia listina a Všeobecné záväzné nariadenie č. 401

 Domáci poriadok

Organizačný poriadok

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

Štruktúra krízového plánu v ZpS v Trnave

Štruktúra krízového plánu ZpS v Trnave

Informačný sprievodca pre klientov, rodinných príslušníkov a verejnosť

Správy z činnosti, aktivít a podujatí v zariadení

Stanovenie priemerných ekonomických nákladov

Komentáre sú uzavreté.