Základné dokumenty

Poradovník do ZPS platný od 03.12.2020

Poradovník do ZPS platný od 01. 12. 2020

Poradovník žiadateľov na umiestnenie k 1.11.2020

Poradovník žiadateľov na umiestnenie k 1.10.2020

Zriaďovacia listina a Všeobecné záväzné nariadenie č. 401

 Domáci poriadok

Organizačný poriadok

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

Štruktúra krízového plánu v ZpS v Trnave

Štruktúra krízového plánu ZpS v Trnave

Informačný sprievodca pre klientov, rodinných príslušníkov a verejnosť

Správy z činnosti, aktivít a podujatí v zariadení

Stanovenie priemerných ekonomických nákladov

Interné smernice

Komentáre sú uzavreté.