Riadenie autoprevádzky

platná od 15.04.2024

Organizačná štruktúra

platná od 01.04.2024

Smernica – Protispoločenská činnosť

Slobodný prístup k informáciám

Etický kódex sociálneho pracovníka, ZpS v Trnave

Štruktúra krízového plánu

Komunitné plánovanie

EON 2022

Príkazný list

Všeobecné podmienky poskytovania sociálnych služieb

VZN č.584

Výročná správa 2021

Výročná správa 2022