Pred nástupom do Zariadenia pre seniorov musí žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doručiť nasledovné dokumenty.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Autobiografický portrét