SPOZNAJTE NÁŠ TEAM

Mgr. Anna Menkynová, MBA
Mgr. Anna Menkynová, MBARiaditeľka Zariadenia pre seniorov v Trnave
anna.menkynova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 711

mobil: 0918 484 560

Lívia Mokošáková
Lívia Mokošákovávedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku

livia.mokosakova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 714

Mgr. Sylvia Rosinová
Mgr. Sylvia Rosinováreferent práce a mzdy
sylvia.rosinova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 715

Ing. Zuzana Hýbelová
Ing. Zuzana Hýbelováekonómka

zuzana.hybelova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 724

Ing. Pavol Žák
Ing. Pavol Žákpoverený vedením stravovacieho úseku
pavol.zak@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 723

Ing. Kristína Bullová
Ing. Kristína BullováManažérka kvality
kristina.bullova@zps.trnava.sk

tel. č.: 33/32 36 716

Ľubomír Gajarský
Ľubomír Gajarskýpoverený zastupovaním vedenia THÚ
lubomir.gajarsky@zps.trnava.sk

tel. č.: 33/32 36 726

Sociálny úsek
Sociálny úsek
erika.stangova@zps.trnava.sk
zuzana.zahorakova@zps.trnava.sk
zuzana.zamozikova@zps.trnava.sk

tel. č.: 33/32 36 720
tel. č.: 33/32 36 727

Mgr. Kamila Homolová
Mgr. Kamila HomolováReferent financovania a sociálnej práce
tel. č.: 33/32 36 722