Úseky

Riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Trnave:                                                                                                                    Mgr. Anna Menkynová: email: anna.menkynova@zps.trnava.sk                                                                                                                                    tel. č.: 033/32 36 711                                                                                                                                                              mobil: 0918 484 560

Zdravotno-ošetrovateľský úsek:                                                                                                                                            Lívia Mokošáková- vedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku                                                                                                                           email: livia.mokosakova@zps.trnava.sk                                                                                                                                   tel. č.: 033/32 36 714

Sociálny úsek:                                                                                                                                                                          Mgr. Miroslava Jordánová- vedúca sociálneho úseku                                                                                                                                       email: miroslava.jordanova@zps.trnava.sk                                                                                                                              tel. č.: 033/ 32 36 716

Ekonomický úsek:                                                                                                                                                                    Mgr. Anna Hudeková: referent práce a mzdy                                                                                                                                                            email: anna.hudekova@zps.trnava.sk                                                                                                                                      tel. č.: 033/32 36 715

Mgr. Zuzana Jarábková: referent financovania                                                                                                                                                             email: zuzana.jarabkova@zps.trnava.sk                                                                                                                                   tel. č.: 033/32 36 722

Ing. Zuzana Hýbelová: ekonómka 

email: zuzana.hybelova@zps.trnava.sk

tel.č. 033/32 36 724

 

Stravovací úsek:                                                                                                                                                                       Ing. Soňa Bötöšová: vedúca stravovacieho úseku                                                                                                                                                    email: sona.botosova@zps.trnava.sk                                                                                                                                        tel. č.: 033/32 36 723

Technicko-hospodársky úsek:                                                                                                                                            Ing. Peter Taraba: vedúci technicko-hospodárskeho úseku                                                                                                                               email: peter.taraba@zps.trnava.sk                                                                                                                                            tel. č.: 033/32 36 726

Komentáre sú uzavreté.