SPOZNAJTE NÁŠ TEAM

Mgr. Anna Menkynová, MBA
Mgr. Anna Menkynová, MBARiaditeľka Zariadenia pre seniorov v Trnave
anna.menkynova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 711

mobil: 0918 484 560

Lívia Mokošáková
Lívia Mokošákovávedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku

livia.mokosakova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 714

 Mgr. Miroslava Jordánová
Mgr. Miroslava Jordánovávedúca sociálneho úseku

miroslava.jordanova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/ 32 36 716

Mgr. Sylvia Rosinová
Mgr. Sylvia Rosinováreferent práce a mzdy
sylvia.rosinova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 715

Mgr. Zuzana Jarábková
Mgr. Zuzana Jarábkováreferent financovania

zuzana.jarabkova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 722

Ing. Zuzana Hýbelová
Ing. Zuzana Hýbelováekonómka

zuzana.hybelova@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 724

Ing. Pavol Žák
Ing. Pavol Žákpoverený vedením stravovacieho úseku
pavol.zak@zps.trnava.sk

tel. č.: 033/32 36 723

Ing. Kristína Bullová
Ing. Kristína Bullovápoverená zastupovaním vedenia THÚ

kristina.bullova@zps.trnava.sk

tel. č.: 33/32 36 726