Úseky

Riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Trnave:                                                                                                                    Mgr. Anna Menkynová: email: anna.menkynova@dd.trnava.sk                                                                                                                                    tel. č.: 033/32 36 711                                                                                                                                                              mobil: 0918 484 560

Zdravotno-ošetrovateľský úsek:                                                                                                                                            Lívia Mokošáková- vedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku                                                                                                                           email: livia.mokosakova@dd.trnava.sk                                                                                                                                   tel. č.: 033/32 36 714

Sociálny úsek:                                                                                                                                                                          PhDr. Nora Marušiková- sociálna pracovníčka (kontaktná osoba)                                                                                                                               email: nora.marusikova@dd.trnava.sk                                                                                                                                   tel. č.: 033/ 32 36 727

Ekonomický úsek:                                                                                                                                                                    Mgr. Anna Hudeková: referent práce a mzdy                                                                                                                                                            email: anna.hudekova@dd.trnava.sk                                                                                                                                      tel. č.: 033/32 36 715

Jana Dvoráková: účtovníčka                                                                                                                                                                               email: jana.dvorakova@dd.trnava.sk                                                                                                                                       tel. č: 033/32 36 724

Mgr. Zuzana Jarábková: referent financovania                                                                                                                                                             email: zuzana.jarabkova@dd.trnava.sk                                                                                                                                   tel. č.: 033/32 36 722

Stravovací úsek:                                                                                                                                                                       Ing. Soňa Bötošová: vedúca stravovacieho úseku                                                                                                                                                    email: sona.botosova@dd.trnava.sk                                                                                                                                        tel. č.: 033/32 36 723

Technicko-hospodársky úsek:                                                                                                                                            Ing. Anton Babka: vedúci technicko-hospodárskeho úseku                                                                                                                               email: anton.babka@dd.trnava.sk                                                                                                                                            tel. č.: 033/32 36 726

Komentáre sú uzavreté.