Úseky

Zdravotno-ošetrovateľský úsek – Mgr. Jana Lužáková, vedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku

Sociálny úsek – Mgr. Zuzana Šimová, kontaktná osoba

Ekonomický úsek

Stravovací úsek

Technicko-hospodársky úsek – Ing. Anton Babka, vedúci technicko-hospodárskeho úseku

Komentáre sú uzavreté.