14.06.2024

Ponuka pracovného miesta: upratovačka

Pracovná činnosť:  Komplexné upratovanie v zariadení sociálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • Základné vzdelanie
 • Stredoškolské bez maturity

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovedný prístup k práci

Žiadosť o pracovné miesto musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje ( e-mail, tel. číslo)

K žiadosti priložte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Žiadosť  spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu sylvia.rosinova@zps.trnava.skdo 12.7.2024

Tel. kontakt :  033/3236715  personálny úsek

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou

Pracovný pomer : doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové zaradenie:  min.: 847,50 – eur, + pohyblivá zložka mzdy ( osobný príplatok )a ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností,   v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Občan ako dotknutá osoba, na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí  v zmysle čl.6 ods.1/b Nariadenia EU (GDPR) a § 13 ods.1/b Zákona 18/2018 Z. z. poskytuje prevádzkovateľovi Zariadenie pre seniorov v Trnave súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu životopisu.

Vyhlasovateľ si vyhlasuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

27.05.2024

Ponuka pracovného miesta:  ekonómka –  účtovníčka

Pracovná činnosť:  komplexné zabezpečovanie práce na úseku rozpočtovania a financovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • VŠ 1.stupňa – VŠ. 2 stupňa – ekonomického zamerania

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • Prax min. 2 roky v oblasti účtovania v sústave podvojného účtovníctva
 • Znalosť legislatívy  v danej oblasti
 • Prax v oblasti  spracovávania účtovnej agendy vo verejnej správe vítaná
 • samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme
 • pohyblivá prac. doba  37,5 hod. / týždeň

Žiadosť o pracovné miesto musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje ( e-mail, tel. číslo)

K žiadosti priložte:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia);
 • motivačný list v rozsahu max. 1 strana

Žiadosť  spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu sylvia.rosinova@zps.trnava.skdo 15.6.2024

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou.

Pracovný pomer : doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové zaradenie: 1.400,- Eur  v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností,   v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Občan ako dotknutá osoba, na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí  v zmysle čl.6 ods.1/b Nariadenia EU (GDPR) a § 13 ods.1/b Zákona 18/2018 Z. z. poskytuje prevádzkovateľovi Zariadenie pre seniorov v Trnave súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu životopisu.

Vyhlasovateľ si vyhlasuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

26.04.2024

Ponuka pracovného miesta:   zdravotnícky asistent – sestra

Pracovná činnosť:

 • Poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • Podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr, pod.
 • Podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín.
 • Meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov.
 • Zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • Stredná zdravotnícka škola

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • empatický, ľudský prístup ku klientom v seniorskom veku
 • flexibilita, spoľahlivosť, trpezlivosť, komunikatívnosť
 • práca na dve zmeny / denná, nočná /

Žiadosť o pracovné miesto musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje ( e-mail, tel. číslo)

K žiadosti priložte:

 • štruktúrovaný životopis

Žiadosť  spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu sylvia.rosinova@zps.trnava.skdo15.5.2024

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou.

Pracovný pomer : doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové zaradenie:  900 – 1.100,- eur, ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností,  pohyblivá zložka mzdy, odmeny  v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Občan ako dotknutá osoba, na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí  v zmysle čl.6 ods.1/b Nariadenia EU (GDPR) a § 13 ods.1/b Zákona 18/2018 Z. z. poskytuje prevádzkovateľovi Zariadenie pre seniorov v Trnave súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu životopisu.

Vyhlasovateľ si vyhlasuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

15.04.2024

Ponuka pracovného miesta:  opatrovateľ

Pracovná činnosť:

–  Poskytovanie nepretržitej starostlivosti chorým, bezvládnym a imobilným klientom,

– Napomáhanie pri uspokojovaní ich základných životných potrieb,

– Tepelné upravovanie a servírovanie stravy a nápojov, kŕmenie klientov,

– Pomoc pri obliekaní/vyzliekaní a vykonávaní osobnej hygieny.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • Stredné vzdelanie
 • Rekvalifikačný kurz v odbore opatrovateľ

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • empatický, ľudský prístup ku klientom v seniorskom veku
 • flexibilita, spoľahlivosť, trpezlivosť, komunikatívnosť
 • práca na dve zmeny / denná, nočná /

Žiadosť o pracovné miesto musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje ( e-mail, tel. číslo)

K žiadosti priložte:

 • štruktúrovaný životopis

Žiadosť  spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu sylvia.rosinova@zps.trnava.skdo15.5.2024

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou.

Pracovný pomer : doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové zaradenie:  min.: 900,- eur, a ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností,   v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Občan ako dotknutá osoba, na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí  v zmysle čl.6 ods.1/b Nariadenia EU (GDPR) a § 13 ods.1/b Zákona 18/2018 Z. z. poskytuje prevádzkovateľovi Zariadenie pre seniorov v Trnave súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu životopisu.

Vyhlasovateľ si vyhlasuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.