22.01.2024

Ponuka pracovného miesta: kuchár/ kuchárka

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

  • Stredoškolské bez maturity – výučný list v odbore kuchár
  • Stredoškolské s maturitou

Pracovná činnosť: Príprava a výdaj bežných jedál podľa jedálneho lístka vypracovaného asistentom výživy

Ďalšie kritériá a požiadavky:

  • prax na pozícii kuchár
  • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
  • odborná spôsobilosť na prácu s potravinami
  • dodržiavanie štandardov kvality
  • samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme
  • práca na zmeny v čase od 6:00 do 18:00

K žiadosti o pracovné miesto doložte:

  • štruktúrovaný životopis;
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce

odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia);

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu: sylvia.rosinova@zps.trnava.sk, alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, 917 01 Trnava

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou.

Pracovný pomer : doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové zaradenie: min.: 819,- eur, + pohyblivá zložka mzdy ( osobný príplatok )a ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností, v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Tel. kontakt : 033/3236715 personálny úsek

033/3236723 vedúci stravovacieho úseku