Oznamy

23.07.2021

K našim seniorom hľadáme zdravotné sestry a zdravotných asistentov. V prípade záujmu prosím kontaktujte
personalistku Mgr. Annu Hudekovú: 033/32 36 715, anna.hudekova@dd.trnava.sk, alebo
hlavnú sestru zdravotníckeho úseku Mgr. Janu Lužákovú: 033/32 32 714, jana.luzakova@dd.trnava.sk.
Ďakujeme.
 
 

19.07.2021

Oznámenie

Aktualizácia opatrení

Oznamujeme Vám že od 19.7.2021 sú povolené návštevy v Zariadení pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, Trnava za týchto podmienok:

Každý návštevník má povinnosť podpísať: Dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze,  Potvrdenie o zaočkovaní, prípadne test nie starší ako 7 dní (táto podmienka sa týka aj maloletých osôb). Uvedené opatrenia sú zavedené z dôvodu výskytu mutácie COVID-19.

Návšteva je povinná si vydezinfikovať ruky a počas celej doby návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty, aj vo vonkajších priestor ZpS (rúškom alebo respirátorom).

V prípade zvýšenej teploty, alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia.

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14. dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID –19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa sociálnej služby.

Návštevy zariadenia sú povinné rešpektovať pokyny odborných zamestnancov zariadení a nariadené protiepidemiologické opatrenia.  V prípade nedodržania týchto predpisov bude návšteva ukončená.

V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne 1 osoby u klienta v interiéri zariadenia. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

 Návštevy klientov môžu byť realizované v štandardných hodinách, ktoré sú uvedené na stránke ZpS, realizované vo vyhradených priestoroch, v prípade imobilných a čiastočne imobilných klientov na izbe, v prípade mobilných klientov sú preferovaním návštevy v areáli ZpS. Pre návštevy v areáli platia taktiež vyššie uvedené podmienky okrem počtu osôb. Žiadame však o zohľadnenie počtu osôb k zdravotnému stavu navštevovaných.        

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uvedených požiadaviek.

 

6.7.2021

Vzhľadom na časté dotazy návštev v ZpS informujeme:
– Návštevy vo vnútorných aj vonkajších priestoroch zariadenia sú v čase od 14-tej, do 18-tej hodiny.
– Návšteva je zatiaľ povolená na izbe klienta iba jednej osobe. Vo vonkajších priestoroch je možné navštíviť klienta aj viacerým osobám.
– Na vrátnici je návštevník povinný preukázať sa negatívnym AG testom nie starším ako 7 dní, príp. plným očkovaním, bude mu zmeraná teplota a počas návštevy sa musí chrániť predpísanými ochrannými pomôckami, ako sú rúško, rukavice.
– V prípade vhodného počasia odporúčame mobilným klientom absolvovať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia. Aj vo vonkajších priestoroch je nutné nosiť ochranné pomôcky (rúško, respirátor).
V blízkosti Zariadenia pre seniorov sa vykonáva antigénové testovanie COVID-19
Ulica Kalinčiakova 3357/27, 91701 Trnava
Oznámenie z odberného miesta:

Naďalej testujeme Antigénovými testami v Odbernom mieste! Certifikáty aj v angličtine a nemčine. Cena 20 eur.
Možnosť PCR testov – výter z nosohltanu a neinvazívne testy zo slín alebo kloktaním. Cena od 60 eur.
Máte protilátky po očkovaní alebo po prekonanom COVIDE ? Testy na protilátky vykonávame v ambulancii od 18 eur.
Objednávky cez náš mail ambulancia.medisil@gmail.com
alebo kontaktný mobil 0949 732 287.
Otváracie hodiny:
pondelok-piatok : 8,00-15,00
sobota, nedeľa, sviatok : 8,00-13,00.

Medirex, Trnava2, Rybníková 5, parkovisko pri Relaxe
Na uvedenom mobilnom odberovom mieste testujeme len PCR testami /len pre objednaných klientov/.

Aktuálne odberové miesta na testovanie nájdete aj na stránke ministerstva zdravotníctva.

https://www.health.gov.sk/Clanok?Moznosti-komercneho-antigenoveho-testovania

 

Srdečne Vás pozývame na akciu spojenú s Dňom zdravia, ktorá sa uskutoční v priestoroch zariadenia 2.7.2021. Program bude pestrý, okrem hudobného vystúpenia budeme klientom a ich rodinám prezentovať zdravšie možnosti stravovania a taktiež bude spustený projekt: Rikshow must go von. Veríme, že príjemná atmosféra vystrieda ťaživé obdobie spojené s koronavírusom a aspoň na chvíľku si užijeme príjemné letné obdobie s trochou kultúry.

Pozvánka

______________________________________________________________

Vedenie Zariadenia pre seniorov oznamuje, že po zmiernení pandemických opatrení a zlepšení celkovej situácie v spojení s COVID-19, prijímame do zariadenia nových klientov. Pre bližšie informácie o celkovom postupe prijímania prosím kontaktujte Mestský úrad v Trnave, sociálny odbor, starostlivosť o seniorov:

Mgr. Ivana Sláviková tel: 033/32 36 167 email: ivana.slavikova@trnava.sk

Komentáre sú uzavreté.