Oznamy

19.08.2021

Od 19.08.2021 bude zariadenie otvorené v pôvodnom obmedzenom režime, s niekoľkými zmenami (dĺžka platnosti testov návštev, návrat z domácností). Nižšie uvádzame podmienky vstupu do priestorov zariadenia:

  • Návštevy sa uskutočňujú denne v čase 14:00-18:00.
  • Pri vstupe do zariadenia je stále povinné zmeranie teploty, dezinfekcia rúk, použitie ochranných pomôcok (rúško, respirátor, príp. rukavice), zapísanie sa do návštevnej knihy na vrátnici a preukázanie sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom.
  • Každý, či už zaočkovaný alebo nezaočkovaný návštevník, vstupujúci do zariadenia alebo uskutočňujúci návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia, je povinný preukázať sa negatívnym antigénovým (nie starším ako 48 hodín) alebo PCR testom (nie starším ako 72 hodín). Keďže aj zaočkovaná osoba môže byť nositeľom vírusu COVID-19 a je možné sa nakaziť aj napriek plnej zaočkovanosti, prosíme o dodržiavanie tohto nariadenia, vstupom do zariadenia vzniká pravdepodobnosť ohrozenia najrizikovejšej skupiny našej populácie.
  • Všetky návštevy, v ktoromkoľvek priestore zariadenia sú pevne stanovené na 1 hodinu. Čas sa nekumuluje prechodom z vnútra do vonkajších priestorov.
  • Počet osôb vo vnútorných priestoroch je stanovený na 1 osobu, vonkajšie návštevy v max. počte 5 osôb.
  • Klienti majú možnosť opustiť zariadenie denne, od 13:00 do 18:00.
  • Klienti môžu stráviť návštevy u rodinných príslušníkov aj na dlhšiu dobu (viac ako 1 deň), je však nutné pri návrate uskutočniť u nezaočkovaného klienta PCR test, u zaočkovaného klienta postačuje antigénový test.

Uvedomujeme si, že ide o obmedzujúce pravidlá, no vzhľadom k celosvetovému dianiu uskutočňujeme kroky, ktoré majú chrániť našich klientov a vašich rodinných príslušníkov. Veríme, že všetkým ide o snahu zachovať ich zdravie v čo najlepšej kondícii. Prosíme preto o zodpovedné správanie sa počas návštev v domácom prostredí, či na vychádzkach s klientmi. Ide o zachovanie zdravia nielen Vášho rodinného príslušníka ale aj o zdravie všetkých klientov žijúcich v zariadení.

 

11.08.2021

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie pristúpilo zariadenie k dočasným preventívnym opatreniam. ZpS v Trnave bude pre príbuzných a verejnosť uzatvorené od 11.8.2021 do 23.8.2021.
Návštevy rodinných príslušníkov s klientmi budú prebiehať v obmedzenom režime pri bránke zariadenia o14:00-18:00, s dodržiavaním bezpečného 2 m odstupu a prekrytými dýchacími cestami.
Ďakujeme za pochopenie.

 

05.08.2021

Usmernenie
Vzhľadom na opäť sa zhoršujúcu pandemickú situáciu pripomíname a aktualizujeme zmeny v rámci návštevných hodín:
– Osoby vstupujúce do zariadenia sa preukazujú antigénovým testom, nie starším ako 7 dní, prípadne plným zaočkovaním. Osoby, ktoré uskutočňujú návštevy vonku sú takisto povinné sa preukázať testom alebo plným očkovaním. Osobám, ktoré nemajú ani jednu z možností, nebude kontakt s klientom umožnený ani vo vonkajších priestoroch.
– Otestované, prípadne zaočkované musia byť aj detské návštevy.
– Návštevy vo vonkajších aj vnútorných priestoroch sú obmedzené celkovo na 1 hodinu. Prosím dodržujte vyhradený čas, prejde sa tak zbytočným nedorozumeniam a problémom.
– Rúška, prípadne ďalšie ochranné pomôcky, je potrebné nosiť aj vo vonkajších priestoroch zariadenia.
– Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť len jednej osobe, vo vonkajších priestoroch prosíme o návštevy v počte max. 5 osôb.
– V platnosti je stále potreba vyplnenia kontaktného formulára na vrátnici, zmeranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do zariadenia.
Ďakujeme za porozumenie aj trpezlivosť v tejto neľahkej situácii.

 

23.07.2021

K našim seniorom hľadáme zdravotné sestry a zdravotných asistentov. V prípade záujmu prosím kontaktujte
personalistku Mgr. Annu Hudekovú: 033/32 36 715, anna.hudekova@dd.trnava.sk, alebo
hlavnú sestru zdravotníckeho úseku Mgr. Janu Lužákovú: 033/32 32 714, jana.luzakova@dd.trnava.sk.
Ďakujeme.
 
 

19.07.2021

Oznámenie

Aktualizácia opatrení

Oznamujeme Vám že od 19.7.2021 sú povolené návštevy v Zariadení pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, Trnava za týchto podmienok:

Každý návštevník má povinnosť podpísať: Dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze,  Potvrdenie o zaočkovaní, prípadne test nie starší ako 7 dní (táto podmienka sa týka aj maloletých osôb). Uvedené opatrenia sú zavedené z dôvodu výskytu mutácie COVID-19.

Návšteva je povinná si vydezinfikovať ruky a počas celej doby návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty, aj vo vonkajších priestor ZpS (rúškom alebo respirátorom).

V prípade zvýšenej teploty, alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia.

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14. dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID –19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa sociálnej služby.

Návštevy zariadenia sú povinné rešpektovať pokyny odborných zamestnancov zariadení a nariadené protiepidemiologické opatrenia.  V prípade nedodržania týchto predpisov bude návšteva ukončená.

V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne 1 osoby u klienta v interiéri zariadenia. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

 Návštevy klientov môžu byť realizované v štandardných hodinách, ktoré sú uvedené na stránke ZpS, realizované vo vyhradených priestoroch, v prípade imobilných a čiastočne imobilných klientov na izbe, v prípade mobilných klientov sú preferovaním návštevy v areáli ZpS. Pre návštevy v areáli platia taktiež vyššie uvedené podmienky okrem počtu osôb. Žiadame však o zohľadnenie počtu osôb k zdravotnému stavu navštevovaných.        

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uvedených požiadaviek.

 

6.7.2021

Vzhľadom na časté dotazy návštev v ZpS informujeme:
– Návštevy vo vnútorných aj vonkajších priestoroch zariadenia sú v čase od 14-tej, do 18-tej hodiny.
– Návšteva je zatiaľ povolená na izbe klienta iba jednej osobe. Vo vonkajších priestoroch je možné navštíviť klienta aj viacerým osobám.
– Na vrátnici je návštevník povinný preukázať sa negatívnym AG testom nie starším ako 7 dní, príp. plným očkovaním, bude mu zmeraná teplota a počas návštevy sa musí chrániť predpísanými ochrannými pomôckami, ako sú rúško, rukavice.
– V prípade vhodného počasia odporúčame mobilným klientom absolvovať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia. Aj vo vonkajších priestoroch je nutné nosiť ochranné pomôcky (rúško, respirátor).
V blízkosti Zariadenia pre seniorov sa vykonáva antigénové testovanie COVID-19
Ulica Kalinčiakova 3357/27, 91701 Trnava
Oznámenie z odberného miesta:

Naďalej testujeme Antigénovými testami v Odbernom mieste! Certifikáty aj v angličtine a nemčine. Cena 20 eur.
Možnosť PCR testov – výter z nosohltanu a neinvazívne testy zo slín alebo kloktaním. Cena od 60 eur.
Máte protilátky po očkovaní alebo po prekonanom COVIDE ? Testy na protilátky vykonávame v ambulancii od 18 eur.
Objednávky cez náš mail ambulancia.medisil@gmail.com
alebo kontaktný mobil 0949 732 287.
Otváracie hodiny:
pondelok-piatok : 8,00-15,00
sobota, nedeľa, sviatok : 8,00-13,00.

Medirex, Trnava2, Rybníková 5, parkovisko pri Relaxe
Na uvedenom mobilnom odberovom mieste testujeme len PCR testami /len pre objednaných klientov/.

Aktuálne odberové miesta na testovanie nájdete aj na stránke ministerstva zdravotníctva.

https://www.health.gov.sk/Clanok?Moznosti-komercneho-antigenoveho-testovania

 

Srdečne Vás pozývame na akciu spojenú s Dňom zdravia, ktorá sa uskutoční v priestoroch zariadenia 2.7.2021. Program bude pestrý, okrem hudobného vystúpenia budeme klientom a ich rodinám prezentovať zdravšie možnosti stravovania a taktiež bude spustený projekt: Rikshow must go von. Veríme, že príjemná atmosféra vystrieda ťaživé obdobie spojené s koronavírusom a aspoň na chvíľku si užijeme príjemné letné obdobie s trochou kultúry.

Pozvánka

______________________________________________________________

Vedenie Zariadenia pre seniorov oznamuje, že po zmiernení pandemických opatrení a zlepšení celkovej situácie v spojení s COVID-19, prijímame do zariadenia nových klientov. Pre bližšie informácie o celkovom postupe prijímania prosím kontaktujte Mestský úrad v Trnave, sociálny odbor, starostlivosť o seniorov:

Mgr. Ivana Sláviková tel: 033/32 36 167 email: ivana.slavikova@trnava.sk

Komentáre sú uzavreté.