Hľadať na stránke.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám

Informácie – 033/32 36 710

Sociálny úsek – 033 32 36/727

Žite výnimočný život s našou starostlivosťou.

Sme odhodlaní udržiavať kvalitu v sociálnych službách

  • Inovatívny prístup k aktivitám a odborný ľudský prístup k prijímateľom s dôrazom na individuálne potreby

  • Presadzovanie partnerského prístupu, ktoré vedie prijímateľa Sociálnej služby k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu

Ako sa stať naším klientom

Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky

O nás

Objaviť viac

Prehľad poskytovaných služieb

Objaviť viac

Poradovník žiadateľov

Objaviť viac

Galéria

Objaviť viac

Projekty

Objaviť viac

Kontakty

Objaviť viac

Na čo sme hrdí…

Aktivity

Študenti a dobrovoľníci

Štandardy kvality