Oznam, 30.07.2022

Vzhľadom na voľnú kapacitu v Zariadení pre seniorov v Trnave, umiestňujeme žiadateľov priebežne a z tohto dôvodu aktuálny poradovník žiadateľov nevedieme.

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 30.06.2022 –     Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 31.05.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 29.04.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 01.04.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 03.03.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 31.01.2022 –Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 29.12.2021 –Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS-1

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 03.12.2021 – Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS