Aktuality

Beseda, 27.6.2019

27.06.2019 sa uskutočnila beseda na tému: „Historický dosah poľnohospodárstva a rastlín s využitím pre človeka na rozvoj civilizácie“. Na úvod aktivity boli všetkým klientom ponúknuté misky s malinami, ktoré v záhradke Zariadenia nazbieral a priniesol klient, pán Jozef Villém. Klientom bol pustený dokument zaoberajúci sa využitím rastlín, ktorý bol rozdelený do troch častí. Po každej časti klienti odpovedali na otázky týkajúce sa dokumentu, čo ich aj motivovalo k väčšej pozornosti. Niektoré informácie boli zúčastneným doplnené z ďalšieho zdroja pre väčšiu atraktivitu celej besedy. Aktivita mala u klientov dobrý ohlas, boli radi, že nielen príjemne strávili dopoludnie, ale sa opäť dozvedeli niečo nové.

IMG_6292 IMG_6293 IMG_6294 IMG_6295 IMG_6296 IMG_6297

Beseda s p. Kočanovou, herečkou Divadla J. Palárika, 13.6. 2019

Spolupráca s herečkou, p. Ninou Kočanovou prebieha, ako sama poznamenala, už druhým rokom. Preto sme radi, že sme ju 13.06.2019 opäť privítali v zariadení. Klientom porozprávala o známych slovenských hercoch: rodákovi z Trnavy, Jozefovi Adamovičovi a Štefanovi Kvietikovi. Svoje rozprávanie podporila krátkymi videami približujúcimi ich život a pracovné skúsenosti a zážitky. Klientom sa aktivita páčila a aj napriek vysokým teplotám si rozprávanie užili.

IMG_6260 IMG_6263

Vystúpenie – Súkromná základná hudobná škola v Trnave, 10.06.2019

10.06.2019 do zariadenia po prvýkrát zavítala Súkromná základná hudobná škola v Trnave, ktorej študenti spoločne so svojim učiteľom pánom Michalom Šimunom, zaspievali niekoľko pripravených pesničiek. Za sprievodu kláves si mohli klienti zaspievať a vypočuť známe, ako aj nové zahraničné piesne, ktorých význam a preklad vystupujúci hostia odprezentovali pred každou z nich. Klienti mali z vystúpenia radosť, ktorú im nepokazila ani menšia účasť vystupujúcich spôsobená náhlym onemocnením. Ďakujeme za spestrenie dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

IMG_6232 IMG_6233 IMG_6237 IMG_6241

Prehľad aktivít za máj 2019

Okrem aktivít, ktoré sa uskutočňujú takpovediac výnimočne a vždy majú aj svoj vlastný príspevok s fotografiami, sa pravidelne uskutočňujú aj iné aktivity, ktoré si u klientov našli svoje miesto a sami si ich pýtajú:

V mesiaci Máj sa uskutočnili tieto aktivity:
-        Spoločenské hry: 3x;
-        Tvorivé dielne: 3x;
-        Individuálna canisterapia: 5x;
-        Bingo: 2x;
-        Hudobno-zábavné vystúpenia: 3x;
-        Premietanie filmov: 2x;
-        Čítanie s prvkami biblioterapie: 1x;
-        Svätá omša a gratulácie jubilantom: 1x;
-        Beseda o hercovi Michalovi Belákovi: 1x;)
-        Výlet do Hvezdárne v Hlohovci: 1x;
-        Brigáda: 1x;
-        Aktivita s deťmi z Detského domova v Trnave: 1x.

Aktivita s deťmi z Detského domova v Trnave Beseda o Michalovi Belákovi Bingo Canisterapia Čítanie s Norikou Tvorivé dielne Výlet Vystúpenie, sv. omša

Vystúpenie súboru Vlčkovanka, 29.05.2019

29.05.2019 do zariadenia zavítala spevácka skupina Vlčkovanka. Dámy svojim hovoreným slovom, špecifickým humorom  a spevom rezkých piesní potešili klientov a vniesli do nich kus zo svojej energie a entuziazmu. Z vystúpenia boli všetci nadšení a veľmi sa tešia na to ďalšie.

IMG_6187 IMG_6189 IMG_6193

Svätá omša, gratulácie jubilantom, vystúpenie 22.5.2019

23.05.2019 sa v zariadení konalo vystúpenie speváckeho súboru Modrančanka, ktoré bolo spojené s blahoželaním a odovzdávaním balíčkov od zástupcov mesta Trnava, všetkým jubilantom za posledného pol roka, ktorí zariadení v žijú. Taktiež mali klienti možnosť pred akciou zúčastniť sa svätej omše, ktorá bola v zariadení zorganizovaná pri príležitosti Dňa matiek. Na konci podujatia sa všetkým ostatným klientom po izbách porozdávali malé sladké pozornosti, ktoré im venovalo vedenie zariadenia.

IMG_6150

IMG_6151

IMG_6154

IMG_6157

IMG_6163

IMG_6172

IMG_6180IMG_6181

Výlet do hvezdárne v Hlohovci, 16.5.2019

Prvým výletom tohto roka bol 16.05.2019 výlet do Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. Klienti oň mali veľký záujem a na zmenu prostredia sa tešili. 17 z nich si vo hvezdárni vypočulo množstvo zaujímavých informácií, týkajúcich sa vzniku vesmíru a jeho fungovaní, no najviac sa dozvedeli o oblohe, ktorú pokrývajú hviezdy nachádzajúce sa nad našimi hlavami. Klientom sa výlet páčil a cestou späť boli zvedaví, kam sa pôjde nabudúce.
20190516_112752

Beseda o hercovi a spevákovi Michalovi Belákovi, 15.5.2019

15.05.2019 sa uskutočnila prednáška na základe spolupráce s Kultúrno-spoločenským centrom Bučany, z ktorého prišla Mgr. Dagmar Nováková klientom porozprávať o osobnom, ale aj profesionálnom živote rodáka z Bučian, o spevákovi a hercovi, Michalovi Belákovi. Keďže pôsobil v legendárnom bratislavskom kabarete Tatra revue, pani Nováková klientom pre lepší obraz jeho spôsobu života pustila dokumentárny film zachytávajúci prácu a život v tomto kabarete. Klientom sa prednáška páčila a keďže pána Beláka poznalo niekoľko klientov aj osobne, išlo o peknú spomienku.

IMG_6130

IMG_6134

IMG_6137

IMG_6138

IMG_6145

IMG_6148

Beseda ku dňu Zeme, 25.04.2019

25.04.2019 sa uskutočnila beseda súvisiaca s nedávnym Dňom Zeme, ktorá bola zameraná na dopad ľudskej činnosti na životné prostredie. Beseda bola rozdelená do troch častí. Teoretická časť prednášky bola klientom podaná cez informácie a dáta pozbierané z rôznych štúdií a článkov súvisiacich k danej téme. Ďalej bol klientom pustený krátky dokument zaoberajúci sa preľudňovaním planéty Zem a nakoniec bol klientom daný priestor na otázky a postrehy. Taktiež odpovedali na krátky kvíz, ktorý súvisel s prednášajúcou témou. Po skončení sa klienti vyjadrili, že ich téma zaujala a majú nad čím rozmýšľať.
IMG_6060

IMG_6064

IMG_6067

IMG_6068

Oznam – Otvorenie geriatrickej ambulancie, 05.04.2019

Dňa 05.04.2019 sa v zariadení uskutočnilo otvorenie súkromnej geriatrickej ambulancie MUDr. Niny Iglovskej. Oficiálneho otvorenia a prestrihávania stuhy sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Trnava, viceprimátorka PhDr. Eva Nemčovská, PhD., hovorca mesta Trnava Ing. Pavol Tomašovič, za sociálny odbor a starostlivosť o seniorov Mgr. Ivana Sláviková, za Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave Katarína Miháliková a samozrejme, vedenie Zariadenia pre seniorov v Trnave, riaditeľ Mgr. Peter Klenovský a vedúca ekonomického úseku Ing. Blažena Královičová.
Okrem verejnosti bude ambulancia slúžiť aj klientom ZpS v Trnave, čo umožní zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a klienti nemusia viac dochádzať za vyšetrením. Imobilní klienti sú navštevovaní a ošetrení priamo na lôžku. Vďaka geriatrickej ambulancie sa zníži počet sprievodov na vyšetrenia, čím sa zároveň zvýši čas kvalitného poskytovania odbornej starostlivosti v našom zariadení.
Ďakujeme za podporu a pomoc všetkým, ktorí sa pričinili o otvorenie ambulancie a zároveň veríme, že naša spolupráca bude prínosná pre všetkých seniorov, ktorí budú využívať služby tejto geriatrickej ambulancie.
IMG_5901

IMG_5903

IMG_5909

IMG_5910

IMG_5939

IMG_5940

IMG_5943

Skupinová canisterapia, 21.3.2019

Obľúbená fenka Brí zavítala medzi klientov aj v marci. Okrem pravidelnej individuálnej canisterapie, ktorá sa uskutočňuje každý týždeň, sa 21.03.2019 konala skupinovo. Canisterapeutka Zdenka Mauricová priniesla aj druhú fenku, Bíni, ktorá sa tomuto umeniu, tešiť ľudské duše, ešte len zaúča. Klientov potešili svojou prítomnosťou, predviedli aj niekoľko kúskov, klienti im dávali rôzne povely, hádzali im hračku, či ich česali. Na záver si niekoľko klientok vyskúšalo vodenie oboch psíkov pomedzi prekážky. Aktivita sa niesla v dobrej nálade, každý si chcel psíkov minimálne pohladkať a stráviť s nimi aspoň krátku chvíľku.

Oznam o zrušení zákazu návštev v zariadení od 11.03.2019

Vedenie zariadenia oznamuje, že rozhodnutím RÚVZ bol dňom 11.03.2019 zrušený zákaz návštev v zariadení.

Stanovenie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov Zariadenia pre seniorov v Trnave, 2019

Stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov Zariadenia pre seniorov v Trnave, 2019

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

odpovede na mnohé Vaše otázky ohľadom poskytovania starostlivosti v našom zariadení nájdete  na tomto odkaze:
Informačný sprievodca pre klientov, rodinných príslušníkov a verejnosť

Oznam – Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zákaze návštev z dôvodu vysokého výskytu respiračných ochorení od 15.02.2019 do odvolania

Vedenie zariadenia touto cestou oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ je od 15.02.2019  do odvolania vydaný zákaz návštev z dôvodu vysokého výskytu respiračných ochorení.
O zrušení zákazu budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie.

Posedenie pri spievaní známych ľudových piesní, 8.2.2019

8.2.2019 sa opäť uskutočnilo obľúbené „Spievanie známych ľudových piesní“, počas ktorého obľúbený klient, pán Zaťko zahral na harmonike a klienti si v jeho sprievode zaspievali mnoho  obľúbených piesní. Počas prestávky v spievaní im bola ponúknutá kávička a fánky, ktoré si klienti napiekli sami. Na záver, ako drobné prekvapenie, bolo z klientov vylosovaných 5, ktorí získali drobnú výhru. Aby však ani ostatní neostali s prázdnymi rukami, každý z nich dostal hoc malý, no praktický  darček. Pri všetkom vypomáhali študentky na praxi zo strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury. Aktivita sa klientom náramne páčila, zaspievali si, oddýchli a aj pochutili na vlastných plodoch práce.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Prehľad zrealizovaných skupinových aktivít s klientmi – január 2019

 • Spoločenské hry 4x
 • Premietanie filmu 2x
 • Čítanie s prvkami biblioterapie 1x
 • Tvorivé dielne 3x
 • Tréning tela a mysle 1x
 • Bingo 1x
 • Aktivizácia klientov prostredníctvom felinoterapie (aktivita s mačičkou) 1x
 • Relaxačné dopoludnie – Wellness day 1x
 • Pečenie s klientmi 1x
 • Aktivita so študentmi UCM zameraná na fotenie 1x
 • Vystúpenie súboru Jesienka 1x
 • Canisterapia 1x

Vystúpenie súboru Jesienka, 30.01.2019

Do zariadenia opäť zavítala spevácka skupina Jesienka. 30.01.2019 klientom speváci za vedenia harmonikára zaspievali niekoľko piesní, ktoré boli klientom dobre známe a mnohí z klientov sa k spevu aj pridali.

Na záver im jedna zo speváčok spoločne s pánom harmonikárom zaspievali niekoľko piesní na želanie a požiadala aj klientov, aby sa v čo najväčšom počte pridali. Klientom sa spev páčil a potešilo ich aj prisľúbenie spevákov, že sa takto zídeme čoskoro opäť.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Fašiangové pečenie a tvorenie, 25.01.2019

Aktuálne sa nachádzame vo veselom fašiangovom období, a preto sme piatkové tvorivé dielne zamenili za pečenie. V piatok, 25.01.2019 klienti za pomoci študentiek zo Strednej odbornej školy pedagogickej blahoslavenej Laury, piekli typickú fašiangovú pochúťku, fánky. Klienti aj študentky boli veľmi šikovní, vzájomne si pomáhali a o chvíľku bola práca hotová.  Tieto fánky budú môcť ako študenti, tak aj klienti ochutnať pri spoločnej odpočinkovej aktivite.

Klienti, ktorým sa už miesto pri ceste neušlo, vyrábali jednoduchú retiazku z farebného papiera, ktorá bude použitá ako fašiangová výzdoba. Študentky sa pečenia zúčastnili po prvýkrát, no aktivita sa im páčila a dúfame, že in fánky budú aj rovnako dobre chutiť.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Relaxačné dopoludnie, 23.01.2019

Prvou „väčšou“ aktivitou, ktorá sa neuskutočňuje týždenne, bolo v tomto roku Relaxačné dopoludnie. Klientom sa dostalo relaxu v podobe ošetrenia tváre prostredníctvom hydratačných, výživných, vyhladzujúcich, či iných masiek, pilníkovania nechtov a odvážnejšie klientky si ich nechali nalakovať lakom na nechty, podľa vlastného výberu. Možnosťou bola aj bazálna stimulácia za využitia levanduľového masážneho oleja. K svojmu sa dostali aj rehabilitační pracovníci, ktorí klientom poskytli možnosť masáže, či už šije, chrbta, rúk, nôh alebo tváre. Relaxačné dopoludnie je aktivita, ktorá je iná ako ostatné. Dominuje v nej fyzický kontakt s klientom prepojený s rozhovorom a aspoň na chvíľku sa klienti cítia zase o niečo lepšie a krajšie.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Vianočné pečenie, 18.12.2018

Už tradične, sa pred vianočnými sviatkami spoločne s klientmi pečú medovníčky. Inak tomu nebolo ani 18.12.2018. Klienti, tí zručnejší sa chytili váľania cesta a vykrajovania vzorov. Ďalší z klientov presúvali medovníky na plechy a ďalší ich potierali vajíčkom. Úlohy boli jasne rozdelené, a preto šlo pečenie
od ruky každému z klientov. Tí, ktorým aktívnu účasť znemožňoval zdravotný stav si aspoň v príjemnej atmosfére užili púšťané koledy a prítomnosť druhých. Aktivita sa klientom páčila, aspoň sčasti si pripomenuli tradičné činnosti, ktoré Vianociam predchádzajú a neodmysliteľne k nim patria. A medovníčky? Sú výborné. Klientom budú ponúknuté počas posledného predvianočného vystúpenia.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Vianočné vystúpenie Obchodná akadémia Trnava, 12.12.2018

Aj 12.12.2018 sa vo vianočných vystúpeniach pokračovalo. Tentoraz klientov pestrým programom potešili študenti z Obchodnej akadémie v Trnave, ktorí klientom zatancovali spoločenské tance, zaspievali krásne piesne a zahrali na klávesoch. Záver bol veľmi príjemný, spoločne si študenti s klientmi zaspievali tichú noc za sprievodu svetiel sviečok. Bodkou za vystúpeniami bolo odovzdanie drobného darčeku každému z klientov a ponúknutie koláčikmi a medovníkmi.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Vianočné vystúpenia (Spojená škola špeciálna, Stredná zdravotnícka škola), 11.12.2018

Ako už býva zvykom, v decembri majú klienti pestrý kultúrny program, ktorý im zastrešuje v rámci predvianočného obdobia mnoho speváckych súborov, študentov, či žiakov z rôznych trnavských škôl. Tentokrát, 11.12.2018 so svojim programom klientov potešili detičky zo Špeciálnej školy v Trnave, ktoré si pripravili pestré vystúpenie. Spievalo sa, tancovalo, dokonca nechýbala ani krátka scénka so snehuliakom. Na záver, klientov obdarovali drobnou pozornosťou. Programom nadviazali študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave, ktorí nielen zaspievali vianočné pesničky a koledy, ale aj vyrozprávali históriu vzniku Vianoc a všetkého, čo k nim patrí. Klienti si tiež pochutili na vianočných koláčikoch, ktoré s láskou pani učiteľky a študenti upiekli. Vystúpenia boli veľmi pekné, okrem zábavy aj poučné. Ďakujeme…
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Skupinová canisterapia, 4.12.2018

V zariadení už dva roky funguje aktivita, ktorú zastrešuje Zdenka Mauricová, canisterapeutka, spoločne s jej štvornohou pomocníčkou Brí. Možno sa niekto zamyslí, načo je uskutočňovanie niečoho takého dobré… Okrem výskumov, ktoré potvrdzujú, že hladkanie, či jednoducho prítomnosť psa u ľudí znižuje krvný tlak, rovnako aj srdečnú a dychovú frekvenciu, stabilizuje krvný obeh a pulz, tu je absolútna oddanosť, pozornosť a láska, ktorá sa mnohým klientom dostáva len málo. Preto prítomnosť a práca s Brí je pre väčšinu z klientov šťastne stráveným časom. 4.11. sa uskutočnila skupinová canisterapia a okrem Brí tentokrát prišla aj druhá canisterapeutka, Bini. Klientom sa aktivita náramne páčila a odniesli si z nej veľký úsmev na tvári, za čo sme nesmierne radi.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Mikulášske podujatie, gratulácie jubilantom, 5.12.2018

V nedeľu sme vstúpili do adventného obdobia, a preto sa aj v zariadení pomaly, ale isto, zvianočnieva. Tradične toto obdobie začalo svätou omšou, po ktorej nasledovali gratulácie jubilantom. Všetkým oslávencom osobne zablahoželali zástupcovia vedenia mesta Trnava.  Decembrové vystúpenia odštartoval spevácky súbor Modrančanka, ktorý prišiel rozdať radosť spoločne s Mikulášom, ktorého, ako už býva zvykom, odohral Mgr. Michal Lipovský. Keďže v zariadení žijú aj klienti, ktorí sa tejto veľkej akcie nemohli zúčastniť, Mikuláš s anjelom navštívili aj ležiacich klientov, ktorých jeho prítomnosť, pozitívne a láskavé slová potešili omnoho viac ako sladký balíček. Všetkým, ktorí klientom priniesli v tento deň radosť a dobrú náladu, veľmi pekne ďakujeme.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Relaxačné dopoludnie, 28.11.2018

Dnes, 28.11.2018 zariadenie omladlo. Konkrétne klienti a klientky, ktoré sa zúčastnili relaxačného dopoludnia, takzvaného WELLNESS DAY. Klienti si mohli vybrať z viacerých skrášľovacích procedúr: pilníkovanie nechtov, lakovanie, aplikácia výživnej hydratačnej masky na tvár, či bazálna stimulácia rúk s využitím levanduľového masážneho oleja. Aby toho však nebolo málo, tejto aktivity sa zúčastnili aj rehabilitační pracovníci, ktorí klientom poskytli na výber viacero masáží, ako napríklad masáž chrbta, šije, tváre, prípadne rúk a nôh. Táto aktivita sa uskutočňuje každé tri mesiace a mnoho klientov si ju obľúbilo natoľko, že si ju pýtajú aj častejšie. Pri dnešnom relaxačnom dopoludní vypomáhali aj študentky na praxi, Kristínka a Veronika, ktorým sa aktivita taktiež páčila a bavila ich, čo nás teší, keďže sa to odzrkadlilo aj na ich aktívnej účasti.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Tvorivé dielne, 23.11.2018

Takmer každý piatok sa v zariadení uskutočňujú tvorivé dielne v spolupráci so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury. Tento piatok spoločne vyrábali ozdobné vianočné vence z prírodných materiálov, ktoré budú vo vianočnom období zdobiť dvere zariadenia. Druhá časť klientov vyrábala pohľadnice so zimnou tematikou, ktoré sa využijú pri príležitosti blahoželania klientom k ich narodeninám. Ide o aktivitu, počas ktorej sa spojí príjemné s užitočným, klienti sa zabavia a študenti získajú praktické skúsenosti pri práci s ľuďmi.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Katarínska zábava, 21.11.2018

21.11.2018 sa v zariadení konala Katarínska zábava. Klienti si počas poobedia zatancovali, spolu s pánom harmonikárom zaspievali, dali si z dobrých koláčikov, ovocia a ochotný personál kuchyne uvaril ovocný punč. Celé podujatie otváral pán riaditeľ tancom s jednou z klientok. Zábava trvala do neskorých poobedňajších hodín. Samozrejme, nezabudlo sa ani na klientov, ktorí sa zábavy nemohli zúčastniť a koláčiky im boli prinesené na izbu.

Veľkou pomocou pre pracovníkov sociálneho a stravovacieho úseku, ktorí zábavu pripravovali, boli aj študentky z PASA bl. Laury. Ochotne pomáhali v čom sa len dalo, začo im pekne ďakujeme. Klientom sa na zábave páčilo, vytancovali sa, zasmiali a pozhovárali. Klientom sa na oslave Kataríny páčilo a dobrú zábavu si chválili hneď po jej skončení, čo nás veľmi teší.
Fotografie nájdete v galérii.

Pečenie perníka na Katarínsku zábavu, 20.11.2018

V zariadení sa dnes pieklo. Klienti dnes spojili svoje sily a upiekli výborný koláč, perník. Tieto koláče sa pripravovali pri príležitosti Katarínskej zábavy, počas ktorej klienti dnes napečený koláčik budú môcť zajtra ochutnať. Každý zo zúčastnených prispel svojou troškou k dielu a preto veríme, že im bude chutiť o to viac. Pracovníci sociálneho úseku ďakujú za spoluprácu vedúcej stravovacieho úseku p. Kamilke Miklóšovej a pracovníkom stravovacieho úseku.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Jesenné práce v našom zariadení, 14.11.2018

Prišla jeseň a s ňou aj kopec práce. Preto sa klienti chytili metiel, hrablí a pustili sa do brigády. Za pomoci sociálnych pracovníkov hrabali lístie a zametali chodníky v areáli zariadenia. Všetci si vzájomne pomáhali a práca im šla od ruky. Urobil sa veľký kus práce, začo sme všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili, vďační.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Časopis č. 3, Zariadenie pre seniorov v Trnave

S radosťou Vám predstavujeme tretie číslo časopisu nášho zariadenia, ktorý si obľúbili naši klienti, rodinní príslušníci i širšia verejnosť vďaka zaujímavému obsahu a informáciám o našom zariadení a jeho činnosti, článkom i časti zameranej na relax a povzbudenie.
Prajeme všetkým príjemné čítanie.

Časopis č. 3, Zariadenie pre seniorov v Trnave

Vystúpenie detí ZŠ A. Kubinu v Trnave, 22.10.2018

Október je mesiacom úcty k starším, preto so deti zo základnej školy A. Kubinu v Trnave prichystali pre našich seniorov pekné vystúpenie, v ktorom skĺbili spev, tanec a recitáciu. Tieto vystúpenia klientov trošku zohriali pri srdiečku a aby na detičky len tak ľahko nezabudli, ponechali klientom vlastnoručne vyrobené jesenné pozdravy.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Spoločenské hry s deťmi z Detského domova v Trnave, 16.10.2018

Opäť klientov navštívili deti z Detského domova v Trnave. Tentokrát sa v rámci obmeny spoločne strávených chvíľ hrali spoločenské hry. Deti si s klientmi zahrali najmä obľúbené Človeče, nehnevaj sa, ale k slovu sa dostali aj karty. Počas stretnutia panovala príjemná atmosféra, niektorí sa z výhry tešili viac, niektorí z prehry menej, no spoločne strávený čas bol pre všetkých určite príjemný. Deťom ďakujeme aj za darčeky, ktoré klientom priniesli, vlastnoručne vyrobené pagáčiky a krásnu sviečku so svietnikmi. Ako deťom, tak vychovávateľom ďakujeme za pekný prístup a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Vyhodnotenie projektu a dotácie na aktivitu šitia na šijacích strojoch od PSA  Peugeot Trnava, 16.10.2018

V rámci aktivít sa v zariadení rysuje nová voľnočasová činnosť pre klientov. Ide o šitie rôznych vrecúšok, vankúšov a iných, najmä darčekových predmetov, ktoré budú využité nielen ako ceny v rôznych súťažiach, ale aj ako dary k jubileám klientov. Táto aktivita bude zrealizovaná vďaka finančnej podpore PSA Peugeot Trnava (490,- eur), ktorý zariadeniu poskytol financie na kúpu dvoch šijacích strojov a rôzneho príslušenstva, bez ktorého by sa táto aktivita neobišla. Vyskúšanie strojov prebiehalo v menšom počte, keďže sa klientky so strojmi potrebovali zoznámiť. Aj napriek tomu, že za týmto typom šijacích strojov sedeli prvýkrát, šitie im išlo od ruky a pripravili základ pre levanduľové vankúše. Výsledok posúďte sami…
IMG_4809 IMG_4810 IMG_4815 IMG_4816 IMG_4817 IMG_4820 IMG_4824

Tvorivé dielne so študentkami zo Strednej odbornej školy bl. Laury v Trnave, 5.10.2018

Zariadenie už niekoľko rokov spolupracuje s Pedagogickou a sociálnou akadémiou bl. Laury. Každý rok v rámci praxe prichádzajú študenti na skupinovú aktivitu tvorivé dielne, kde sa s klientmi nielen pozhovárajú, spoznajú a spríjemnia si chvíle, no sú aj takými predĺženými rukami klientov. Častokrát je motorika rúk klientov narušená, preto im v tvorivej činnosti pomáhajú práve študenti. Výsledkom sú krásne výrobky, ktoré tešia nielen samotných klientov, ale aj zútulňujú interiér zariadenia.

5.10.2018 sme po letnej prestávke túto spoluprácu obnovili, spočiatku nesmelé študentky sa osmelili a spolu s klientmi vyrobili množstvo krásnych narodeninových pohľadníc, ktoré budú rozdané narodeninovým oslávencom najbližších pár mesiacov. Veríme, že nie iba klientom, ale aj študentkám bolo počas tvorivej hodinky príjemne.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Prehľad aktivít, september 2018

Prostredníctvom facebookovej stránky sa verejnosti snažíme priblížiť dianie v zariadení a preto si často prezeráte fotografie z tzv. väčších aktivít, ktoré sa uskutočňujú menej často, prípadne ide o rôzne vystúpenia, či cenných hostí. Nie je to však všetko, čím sa snažíme klientom spríjemniť voľné chvíle. Každý týždeň je program pestrý. V septembri sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

 1. -        Hranie spoločenských hier: 4x;
 2. -        Hranie Binga: 1x;
 3. -        Čítanie s prvkami biblioterapie: 1x;
 4. -        Caniterapia: 3x;
 5. -        Premietanie filmu: Sedem statočných (na pokračovanie): 2x;
 6. -        Tréning tela a mysle: 1x;
 7. -        Tvorivé dielne s deťmi z detského domova v Trnave: 1x;
 8. -        Výlet do Múzea holokaustu v Seredi: 1x;
 9. -        Beseda: Tenká hranica medzi totalitou a demokraciou: 1x;
 10. -        Brigáda v záhradke a okolí zariadenia: 1x;
 11. -        Beseda s hercami z Divadla J. Palárika v Trnave: 1x;
 12. -        Spievanie známych piesní: 1x.
  Fotografie z aktivít nájdete v galérii.

Vystúpenie súboru Malženičan, 3.10.2018

Letné počasie zákonite vystriedala už chladnejšia pani jeseň. Preto klientov svojou veselosťou a spevom prišiel povzbudiť a spevom zohriať spevácky súbor Malženičan.  Spevákov sprevádzal energický harmonikár, čo pekne dotváralo pozitívnu atmosféru vystúpenia. Zaspievali piesne dynamické, vtipné a najmä, klientom dobre známe. Klientov to povzbudilo, zaspievali si spoločne so súborom a na záver si sami vybrali niekoľko piesní na želanie. Vystúpenie sa im páčilo, začo veľmi ďakujeme a všetci pevne veríme, že sa takto stretneme zase opäť.
Fotografie z výletu a besedy nájdete v galérii.

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi a beseda, 18. a 19. 9.2018 

18.09.2018 klienti navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, kde si prezreli historicky významnú expozíciu s výkladom o chode a využití pracovného tábora, ktorý sa nachádzal na tomto mieste v období vojnového Slovenského štátu. Klienti si mohli postupne prezrieť tri budovy s fotografiami, predmetmi, či dokumentmi z daného obdobia. Taktiež si mohli zblízka pozrieť vagón, ktorým boli Židia do pracovného tábora deportovaní. Klientom sa návšteva múzea páčila, mohli si pri nej pripomenúť tragický úsek v histórií svojho národa. Išlo skôr o poznávací ako oddychový výlet, no v rámci  Medzinárodného dňa demokracie to bol výlet, ktorým sme si pripomenuli tých, ktorí možnosť slobody a pokojného života nemali.

Keďže sa výletu mnohí klienti zúčastniť nemohli, náš kolega, Mirko Štefanik si pre klientov pripravil besedu: “Tenká hranica medzi slobodou a totalitou”, ktorá mala za cieľ pripomenúť si dôležité historické udalosti a formou diskusie zhodnotiť stav súčasného demokratického zriadenia. Klienti mohli porovnať a porozprávať skrz vlastných skúseností život pred a po revolúcií z roku 1989, zaspomínať na zážitky z obdobia prvého vojnového Slovenského štátu, či len tak zhodnotiť stav súčasnej životnej úrovne. Do diskusie sa zapojilo niekoľko klientov, ktorí porozprávali zo svojho pohľadu, ako vnímajú jednotlivé režimy.
Fotografie z výletu a besedy nájdete v galérii.

Tvorivé dielne s deťmi z Detského domova Trnava, 13.9.2018

Deti z Detského domova v Trnave našich klientov nenavštívili prvýkrát. Už pred letom začala táto spolupráca a 13.09.2018 si detičky našli opäť čas. V poobedňajších hodinách spolu so svojimi ochotnými vychovávateľmi priniesli do zariadenia príjemný rozruch. Spoločne s klientmi sa pustili do šúpania kvetov levandule, ktoré na záver stretnutia využili a spoločne vyrobili niekoľko levanduľových vrecúšok, ktoré si deti odniesli ako voňavú spomienku. Nezabudnuteľnou súčasťou stretnutia bol jeden z vychovávateľov, ktorý počas celej aktivity hral a spieval na gitare, čo naši klienti náramne ocenili (keďže sú spevavé typy). Aby toho nebolo málo, aktivitu spestrila aj druhá návšteva, pani Andrea Vlková, ktorá obohatila naše vyrábanie mydielok. Naučila nás, ako sa vyrábajú mydlové kytice a zároveň nám jednu v zariadení nechala, za čo sme nesmierne vďační. Celá aktivita bola ako kreatívna, tak zábavná, začo všetkým zúčastneným ďakujeme a zároveň, tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Tréning tela a mysle, 12.9.2018

Tréning tela a mysle je jedna z novších aktivít, ktorá sa hneď po jej prvom uskutočnení stala hitom. Klienti ju obľubujú nielen preto, že si spolu s rehabilitačnými pracovníkmi precvičia telo, ale aj mozgové „závity”. Vždy sa najprv cvičí fyzicky, čo naštartuje oblasť rozumovú. Cvičenia na tréning dlhodobej, či krátkodobej pamäti, pozornosti, či pozorovacích schopností klientov bavia aj z dôvodu, že ich častokrát prenesú do minulosti a s nostalgiou si zaspomínajú na ich mladosť. Čím ďalej, tým viac je vidieť, že sú klienti osmelení a nehanbia sa rozprávať aj vo väčšej skupinke, čo im aj mimo aktivít pomáha v socializácii. Sme radi, že je o aktivity záujem a ešte radšej, ak je vidieť ich prospešnosť v praxi.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Tréning tela a mysle, 2.8.2018

Beseda o zdravom stravovaní, 8.8.2018

Už viac ako rok funguje v zariadení záhradka, ktorá rodí množstvo zeleniny, čo by bola škoda nevyužiť. Preto si náš kolega, Mirko Štefanik, pripravil aktivitu zameranú na zdravý životný štýl. Keďže sa sám zdravo stravuje a snaží sa v rámci osvety pomôcť k zdravšiemu životu aj ľuďom okolo neho, klientom porozprával o výhodách zdravého stravovania. Svoje tvrdenia podporil krátkym dokumentom zachytávajúci nielen zdravú stravu ale aj pohyb, ktorý k lepšiemu pocitu a miernej redukcii váhy neodmysliteľne patrí.
Aby však neostalo len pri prázdnych slovách, na záver aktivity boli klienti ponúknutí zeleninou (paradajkami, uhorkami, paprikami a reďkovkami) a ovocím (jabĺčkami a hruškami). Klienti vynaloženú snahu ocenili a dúfame, že zo všetkého vypočutého si vzali aspoň maličký príklad.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Tréning tela a mysle, 2.8.2018

Keďže dbáme nielen na pohodu klientov, ale najmä o ich zdravie, pripravili sme si pre klientov novú aktivitu. Ide o spojenie precvičovania ako pohybového aparátu, tak aj mozgových závitov. A keďže pohyb prispieva aj k mentálnemu zdraviu, prvú polovicu hodinky klienti cvičia podľa rehabilitačných pracovníkov, druhú polovicu zas precvičujú kognitívne funkcie. Aj keď je aktivita vyčerpávajúca, klientom sa páči a hneď po prvom stretnutí si ju vyžiadali čo najčastejšie.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Šúpanie levandule a tvorivé dielne s levanduľou, 1.8.2018

Leto je v rámci aktivít v zariadení vždy zaujímavé a pestré. August začal príjemne, voňavo. 1.8.2018 klienti v rámci nenáročnej pracovnej činnosti šúpali a čistili kvety levandule, ktoré sa neskôr využili na rôzne výrobky vytvárané počas tvorivých dielní. 7.8.2018 sme levanduľu použili ako na výrobu aromatických vrecúšok, ktoré sú napríklad výborným osviežovačom do skríň, no možností využitia je viac. Takisto sme levanduľu použili ako prídavok do voňavých mydiel, ktoré klienti v zariadení pravidelne vyrábajú. Obe aktivity klienti obľubujú, keďže ide o nenáročnú, príjemnú a voňavú aktivitu, ktorú zvládne každý.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Spievanie pri kávičke, 25.7.2018

Naši klienti sú spevavé typy, preto sa im snažíme ich potreby napĺňať najviac, ako sa len dá a preto sme im opäť zorganizovali obľúbenú aktivitu: Spievanie známych ľudových piesní. Na harmonike sprevádzal klient, pán Zaťko, ktorý hudobný vkus klientov dobre pozná, preto im zahral piesne ich srdcu blízke. Spoločne si zúčastnení zaspievali množstvo pesničiek, ktoré dobre poznajú a spievavajú celý život. Okrem spevu, sme aktivite na atraktívnosti pridali občerstvením, kávičkou, niečím sladkým, niečím slaným. Keďže to bolo pre klientov drobné prekvapenie, pozitívne ohlasy nenechali na seba dlho čakať.
Príjemná atmosféra, spev, občerstvenie a krásne teplé počasie vytvorilo aktivitu, ktorú jeden z klientov označil za najlepší liek. Toto je dôvod, prečo sa snažíme klientom uskutočňovať zaujímavé aktivity… Ak sa cítia dobre a sú spokojní, je to na oplátku, pre nás, tým najlepším dôkazom, že to, čo robíme, má zmysel.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Relaxačné dopoludnie, 12.7.2018

Klientom sme vzhľadom na predchádzajúci úspech tejto aktivity a na samotné vyžiadanie klientov pripravili relaxačné dopoludnie, resp. Wellness day, počas ktorého si klienti mohli vybrať z niekoľkých skrášľujúcich procedúr (pilníkovanie nechtov, aplikácia vyživujúcej emulzie, laku na nechty, aplikácia výživnej masky, bazálna stimulácia rúk, hydratácia pleti krémom a pod). Relaxačné dopoludnie bolo úzko späté aj s rehabilitačnými pracovníkmi, ktorí klientom poskytli možnosť masáže podľa vlastného výberu.
Klientom sa aktivita náramne páčila, cítili sa krajšie, mladšie. Dokonca sa pochválili ostatným pracovníkom krásnymi nechtami, čo je dôkaz, ktorý dostatočne hovorí o tom, že aj takáto, pre klientov netradičná aktivita má svoj význam.
Fotografie z aktivity nájdete v galérii.

Oznam o zmene výšky úhrady od 1.7.2018

Úhrada za služby poskytované v Zariadení pre seniorov v Trnave sa od 1.7.2018 v zmysle VZN č. 401, schváleného dňa 26.6.2012 zvyšuje o 15 eur.

Mesačná úhrada pri racionálnej strave je za 30 dní 396,- eur, pri diabetickej strave je úhrada za 30 dní 420,- eur.

Kotlíkový guláš, 13.6.2018

V stredu, 13.06.2018 bol u nás v zariadení veľký, dlho očakávaný deň. Varil sa guláš. Klienti rozdelení do dvoch tímov varili gulášik, samozrejme aj s vlastnými tajnými ingredienciami (veď predsa, každý chcel vyhrať)… Ostatní klienti, ktorým zdravotný stav nedovoľoval varenie, si v príjemnej gulášovej atmosfére zaspievali ľudové piesne, dali si kávičku, koláčik a osviežili sa výbornými limonádami. V poobedňajších hodinách, po zaslúženom odpočinku sa konalo veľké vyhlásenie víťazov, spojené s ochutnávkou navareného. Kto iný mohol vyriecť toto zodpovedné rozhodnutie, ako samotný pán riaditeľ. Ten však veľmi diplomaticky, samozrejme po dôkladnom ochutnaní usúdil, že víťazstvo si zaslúžia obe družstvá.

Okrem zamestnancov sociálneho a stravovacieho úseku sa na organizácii a zabezpečovaní tohto príjemného dňa podieľali aj ochotné dobrovoľníčky z Pedagogickej a sociálnej  akadémie blahoslavenej Laury v Trnave, ktorým ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

IMG_4051 IMG_4098 IMG_4104 IMG_4109 IMG_4117 IMG_4119 IMG_4128 IMG_4134 IMG_4143 IMG_4150 IMG_4154 IMG_4156 IMG_4162 IMG_4164IMG_4126 IMG_4158

Oznam – zmena návštevných hodín v zariadení od 1.6.2018

Vedenie zariadenia oznamuje, že od 1.6.2018 budú návštevné hodiny denne v čase
od 10.00 – 18.30 hod.

Májové hudobné a spevácke vystúpenia, 2018

Máj bol pre klientov pestrým mesiacom v rámci kultúrneho vyžitia. Do zariadenia zavítalo a klientov potešilo niekoľko folklórnych a speváckych súborov. Taktiež sa konali gratulácie jubilantom za prvý polrok, ktorým predchádzala sv. omša. Oslávencom prišli zapriať a obdariť ich z Mesta Trnava. Za vystúpenia, ktoré klientom vniesli kopec dobrej nálady do života ďakujeme súborom Jesienka, Malženičan, Modrančanka, Radosť, Vlčkovanka a samozrejme nezabúdame ani na krásne a veselé vystúpenie detí zo Špeciálnej školy v Trnave.

IMG_3773 IMG_3776 IMG_3778 IMG_3829 IMG_3835 IMG_3838 IMG_3845 IMG_3849 IMG_3850 IMG_3854 IMG_3856 IMG_3872 IMG_3874 IMG_3876 IMG_3878 IMG_3881 IMG_3883 IMG_3884 IMG_3887 IMG_3891 IMG_3921 IMG_3924 IMG_3925 IMG_3936 IMG_4015 IMG_4016 IMG_4020 IMG_4024

Výlet na hrad Červený Kameň, 29.5.2018

Klienti sa koncom mesiaca máj vybrali na výlet na Červený kameň.  Niektorí z nich tento hrad navštívili po prvýkrát v živote. V príjemnom jarnom počasí sa prešli po areáli, relaxovali vo francúzskej záhrade, dali si kávičku pod krásnym košatým stromom a taktiež vyšli na vyhliadku, z ktorej sa pokochali nad krásami okolitej prírody. Klientom sa výlet páčil, keďže si nielen oddýchli ale aj zmenili prostredie a dostali sa na miesto, ktoré dobre poznajú a v ich spomienkach má zaslúžené miesto.

20180529_095425 20180529_101221 20180529_101618 20180529_103811 20180529_105912 20180529_110019 20180529_110104 20180529_110305 20180529_110318 20180529_110431 20180529_113338

Imaginárny výlet do Trnavy, 1.6.2018

Klientov opäť potešili študentky PASA bl. Laury v Trnave príjemnou prezentáciou. Tentokrát bola zameraná na klientom dobre známu a pre mnohých rodnú: Trnavu. Študentky sa zamerali najmä na súčasné informácie a novinky v rámci kultúrneho diania v Trnave. Samozrejme, nezabudli ani na významné osobnosti z minulosti, ktoré niektorí klienti poznali aj osobne, do prezentácie sa zapojili a vyrozprávali niekoľko zaujímavých osobných skúseností a príbehov. Súčasťou prezentácie boli aj hudobné ukážky, niektorí si ich s chuťou zaspievali. Na záver študentky uskutočnili krátky kvíz, ktorý bol zameraný na zopakovanie informácií z prezentácie. Klienti boli pozorní a na všetky otázky odpoveď poznali, čo je aj dôkaz toho, že sa im prezentácia páčila a bola pre nich zaujímavá. Po prezentácii sa klienti rozrozprávali a vznikla pekná diskusia.

IMG_3951 IMG_3952 IMG_3954 IMG_3956 IMG_3959

Vplyv stresu na naše zdravie, prezentácia RÚVZ v Trnave, 23.05.2018

Stres je strašiakom dennodenného života každého z nás. Nikto sa mu nevyhne, či už ide o stres pozitívny alebo ten negatívny. Vzhľadom k tomu, že neobchádza ani našich klientov, sme u nás zariadení opäť privítali Mgr. Šimorovú, z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Pani Šimorová klientom porozprávala množstvo cenných informácií: ako stres vzniká, ako sa prejavuje, aké sú jeho dôsledky. Nezabudla však ani na to, aby klientom pripomenula ako so stresom vysporiadať a nepoddať sa mu. Prednáška sa niesla v príjemnej atmosfére, pani Šimorová do rozprávania vniesla kus zo svojho entuziazmu a pozitívnej energie, aj vďaka čomu bola prednáška pre klientov zaujímavá a veľmi sa im páčila.

IMG_3897 IMG_3899 IMG_3902 IMG_3904

Ochrana životného prostredia – prezentácia s besedou, 3.5.2018

Pán Jakub Vríčan, aktivista za ochranu životného prostredia prišiel 03.05.2018 klientom porozprávať o svojej dobrovoľníckej činnosti v rámci prednášky nášho kolegu, Mirka Štefánika, ktorá bola tématicky zameraná na ochranu životného prostredia.

Spoločne hovorili o stave našej planéty. V rámci záchrany životného priestoru každého z nás bol klientom premietnutý krátky dokument zameraný na možnosti recyklácie. Pán Vríčan klientom predstavil výrobky, ktoré v rámci svojej osvety vyrába z recyklovateľných materiálov. Spoločne s klientmi hovorili o možnostiach recyklácie v našom zariadení.

Klientom sa aktivita veľmi páčila, dokonca si po skončení prednášky vyžiadali opätovné pustenie dokumentu. Spolupráca s pánom Vríčanom však pre nás nekončí, plánujeme ďalšie aktivity, ktoré budú prospešné nielen pre klientov ale aj pre našu planétu.

IMG_3788 IMG_3791 IMG_3795 IMG_3796 IMG_3797 IMG_3798 IMG_3799IMG_3800 IMG_3801 IMG_3804

Výstava fotografií trnavského fotografa Blažeja Vitteka, 25.04.2018

V stredu 25.04.2018 zariadenie poctili svojou návštevou hostia a vedúci pracovníci z Mesta Trnava. Zariadeniu na steny pribudli obrazy, ktoré zdobia chodby a jedáleň krásne obrazy Trnavy, historickej ale aj súčasnej. Ide o stálu expozíciu trnavského fotografa pána Blažeja Vitteka. Po oficiálnom otvorení klientov potešili dobrí známi: speváci z folklórneho súboru Modrančanka, ktorí klientom zaspievali niekoľko rezkých ľudových piesní. Klienti sa zabavili, zaspievali a týmto spôsobom si spríjemnili teplé jarné popoludnie.

IMG_3719 IMG_3721 IMG_3723 IMG_3725 IMG_3727 IMG_3729IMG_3731 IMG_4716IMG_3805 IMG_3807 IMG_3809 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3814 IMG_3815 IMG_3816 IMG_3817

Svätojakubská cesta do Santiaga de Compostela v Španielsku – prezentácia spojená s besedou, 23.04.2018 

Dňa 23.04.2018 naše zariadenie navštívili p. Macko a p. Ič, ktorí klientom porozprávali o Svätojakubskej ceste nielen z historického hľadiska, ale najmä sa snažili vo svojom rozprávaní zachytiť a klientom sprostredkovať zážitky a emócie, ktoré ich počas cesty napĺňali a stále napĺňajú.
Ukázali klientom niekoľko fotiek z ciest, ktoré absolvovali a taktiež priniesli rôzne predmety, dokonca niekoľko z nich nám v zariadení nechali ako spomienku na túto milú návštevu.
Klientom sa beseda veľmi páčila a aj sa keď vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav na túto cestu už nedostanú, ostávajú im príjemné a emóciami nabité sprostredkované spomienky.

IMG_3687 IMG_3690 IMG_3691 IMG_3693 IMG_3694 IMG_3697 IMG_3704IMG_3710 IMG_3714

Imaginárny výlet do Bratislavy, 20.04.2018

Pomaly sa stáva zvykom, že študentky z pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury berú klientov na imaginárny výlet.
Tentokrát sa spoločne vybrali do Bratislavy. Niektorým klientom dobre známa, niektorým cudzia… Aj preto si študentky pripravili niekoľko faktov. Od histórie prešli k známym osobnostiam, kultúre, architektúre a dokonca aj jedlu.
Na koniec prezentácie si študentky overili pamäť a pozornosť klientov prostredníctvom niekoľkých otázok. Spočiatku hanbliví klienti sa však neskôr osmelili a otázky si pýtali sami. A dokonca, vyžiadali si aj tému nasledujúceho výletu. A čo iné to môže byť ako milovaná Trnava?
Spolu s klientmi ďakujeme za poučné a príjemne strávenie dopoludnie.

IMG_3675 IMG_3678 IMG_3679 IMG_3681

 

Oznam, Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Povinné zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017:

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Beseda s hercami Divadla J. Palárika v Trnave, Spomienka na herca pána Jozefa Kronera, 12.04.2018

Opäť raz sme sa stretli v našom zariadení s hercami divadla J. Palárika v Trnave. Herci, p. Kočanová a p. Mosný, klientom 12.4.2018 priblížili život a herecký kunšt pýchy slovenskej divadelnej scény, pána Jozefa Kronera. Vypočuli si nielen všeobecne známe informácie, ale aj osobné zážitky a skúsenosti s touto hereckou legendou. P. Kočanová okrem niekoľkých osobných zážitkov s pánom Kronerom predčítala zopár zaujímavých strán z knihy „Osud tak chcel“. Táto neobyčajná kniha autenticky zachytáva neobyčajný život hereckej osobnosti Slovenska cez jeho spoveď, v ktorej vyjadruje svoje postoje, názory a cez ťažké životné situácie, ktoré si sám prežil poskytuje nielen možnosť lepšie spoznať jeho špecifické zmýšľanie a osobnosť ale zároveň prostredníctvom hodnôt, ktorých sa celý život držať vystaval živú métu pre súčasných hercov. Takýmto pekným spomínaním sme si teda spoločne uctili jeho pamiatku.
Návšteva však nezabudla ani na Deň žien, ktorý dámy oslavovali v mesiaci marec, predniesli zopár básní a potešili klientky krásnou kytičkou, ktorá zdobí spoločenskú miestnosť.
Aktivita sa klientom páčila, veľmi radi počúvajú autentické zážitky z divadelných dosiek, ktoré ich vytrhávajú z denného stereotypu.

IMG_3644 IMG_3646 IMG_3648 IMG_3652

Zahájenie spolupráce s Detstkým domovom v Trnave, 11.04.2018

Dňa 11.04.2018 naši klienti trochu omladli. V rámci zahájenia spolupráce s Detským domovom v Trnave nás navštívilo niekoľko detičiek, ktoré klientom zatancovali, zarecitovali. Vystúpenia na klávesoch sprevádzal trnavský hudobník Denis Bango, ktorý taktiež počas prípravy detí na ďalšie vystúpenie zahral niekoľko uchu lahodiacich piesní. Na koniec programu sa klienti mohli bližšie s deťmi zoznámiť pri tvorivej činnosti, pri ktorej vyrábali jednoduché zvieratká z papiera. Keď ostych ako detí tak klientov opadol, aktivitu si užili a vzájomne sa pýtali na ďalšie stretnutie.
Veríme, že spolupráca s Detským domovom v Trnave bude do budúcnosti prínosná a obohacujúca pre deti i klientov nášho zariadenia.

30420203_1779828342038172_6896367668503985321_o IMG_3631 IMG_3632 IMG_3640 30073620_1779828735371466_5548213646260878738_o 30171527_1779828712038135_977031242415675290_o IMG_3642

 

Veľkonočné sviatky, 29.03.2018

V rámci predveľkonočného obdobia a prípravy na Veľkonočný pondelok mali klienti možnosť vyrobiť si vlastný šibák. Mnohí klienti šibáky plietli po prvýkrát. Popri pleteniu šibákov prebiehalo aj ozdobovanie veľkonočných vencov. Vence ozdobovali vajíčkami, kvetmi, či dekoráciami v tvare kuriatok. Všetky výtvory si klienti ponechali či už na výzdobu alebo na praktické využitie počas Veľkonočného pondelka.

Všetkým klientom a rodinným príslušníkom prajeme krásne Veľkonočné sviatky.

IMG_3564IMG_3566IMG_3569IMG_3570IMG_3571IMG_3572IMG_3577IMG_3578

Imaginárny výlet po Slovensku, 23.03.2018

23.03.2018 sme vzali klientov opäť na výlet. Imaginárny výlet po Slovensku. Študentka Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury, Paula Adamaťová, si pre klientov pripravila krásnu prezentáciu zachytávajúcu Slovensko z rôznych uhlov. Zamerala sa na geografické údaje o Slovensku, pripomenula klientom hymnu, poukázala na historické hrady a nezabudla ani na našu pýchu, Tatry. Neopomenula ani bohatú slovenskú kultúru a známe osobnosti, ktoré k nej neodmysliteľne patria. Krásnou bodkou za krásnou prezentáciou bola hra na klarinet, na ktorom klientom zanôtila niekoľko ľudových piesní, ktoré si za jej doprovodu zaspievali. Celá prezentácia bola autenticky dopĺňaná množstvom hudobných ale aj filmových ukážok. Po prezentácií boli preverené a utvrdené vedomosti klientov aj prostredníctvom mini kvízu. Na záver boli klienti ponúknutí drobným občerstvením. Za prezentáciu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalší výlet a spoluprácu.

IMG_3559IMG_3558IMG_3556IMG_3553IMG_3546IMG_3545IMG_3544

Marec „mesiac knihy“ – prezentácia spojená s besedou v spolupráci s Knižnicou J. Fándlyho v Trnave, 13.03.2018

Práve prebieha mesiac marec, ktorý je známy aj prívlastkom „mesiac knihy“. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. V rámci najmúdrejšieho mesiaca v roku sme v zariadení privítali Bc. Janu Brliťovú z mestskej knižnice J. Fándlyho v Trnave. Klientom bola priblížená história vzniku knižnice, jej zakladatelia, nezabudlo sa ani na oboznámenie so životom Juraja Fándlyho. Knižnica je aktívna v organizovaní rôznych besied, prednášok a kurzov zameraných na rôzne vekové skupiny. Klientom bol predstavený najmä „Mozgový jogging“ zameraný na tréning krátkodobej pamäte u seniorov. Prednáška bola zaujímavá, pútavá a klientov oslovila aj z dôvodu, že knižnicu sami dlhé roky navštevovali.

Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ (J.A.Komenský)

IMG_3533   IMG_3526


Oznam, 28.02.2018 – EON 2018

Stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov ZpS v Trnave, 2018

Imaginárny výlet do Talianska, 16.02.2018

„Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu”, povedal svätý Augustín. V zariadení sa snažíme, aby klienti stále zažívali a spoznávali nové veci a „nečítali dookola rovnakú stranu“. Preto si študentky PaSA bl. Laury pre klientov prichystali prezentáciu zameranú na imaginárny výlet do Talianska. Predstavili klientom históriu a kultúrne pamiatky, predstavili najznámejšie mestá a miesta Talianska, slávne osobnosti a ich diela, ktoré obleteli celý svet. Vypočuli si niekoľko ukážok z klasickej talianskej hudby a najznámejších opier. Na záver boli klientom ponúknuté talianske slané i sladké pochutiny.
Fotografie k zrealizovaným aktivitám nájdete v časti Galéria.

ČASOPIS, ZpS v Trnave, 1. vydanie

Zariadenie pre seniorov v Trnave vydalo v roku 2017 1. vydanie časopisu ZpS v Trnave, v ktorom sú zverejnené informácie o ňom a jeho dianí. Získate ho kliknutím na tento odkaz.

Fašiangy január – február 2018 Aj rok 2018 sa v zariadení začal na rezkú nôtu. V rámci kultúrneho vyžitia klientov k nám počas fašiangov ako prvá 31.01.2018 zavítala spevácka skupina Radosť z Trnavy, ktorá zaspievala niekoľko piesní, klientom dobre známych. Následne 07.02.2018 do zariadenia po prvýkrát zavítal folklórny súbor Malženičan, ktorý v krásnych krojoch ľubozvučným spevom potešil klientov v mesiaci február. Klienti sa počas vystúpenia mohli občerstviť fánkami, ktoré si sami v rámci skupinových aktivít upiekli. Počas fašiangového obdobia klienti mali možnosť vyrobiť si počas aktivity „tvorivé dielne“ škrabošky podľa vlastnej fantázie. Ich snaha a námaha bola však aj patrične ocenená. Po skončení vystúpenia súboru Malženičan boli vyhlásení traja klienti, ktorí vyrobili najkrajšiu masku a zároveň získali diplom a drobný darček. Fotografie k zrealizovaným aktivitám nájdete v časti Galéria.

Oznam, 12.10.2017

Zariadenie pre seniorov príjme do pracovného pomeru vyučených kuchárov a kuchárky,  opatrovateľov a zdravotníckych asistentov. Bližšie informácie na telefónnych číslach 033/3236711 a 033/3236714 Oznam, 09.10.2017 Stránkové hodiny sociálnych pracovníkov: pondelok a utorok - 08:00 hod. – 09:30 hod. streda a štvrtok - 14:00 hod. – 15:30 hod. piatok - nestránkový deň

Oznam, 05.06.2017

Informácie o Zariadení pre seniorov v Trnave nájdete aj na Facebooku

Informácie a fotografie z aktivít realizujúcich sa v Zariadení pre seniorov nájdete aj na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/ZariadeniepreseniorovvTrnave/about/

 

Oznam, 29.05.2017

Pestovanie  byliniek a zeleniny v zariadení

Našich klientov sa snažíme v rámci pracovnej terapie podporovať i v pestovaní zeleniny a byliniek, ktoré si mohli klienti v spolupráci s personálom zariadenia zasadiť v záhrade zariadenia. Klienti túto aktivitu uvítali a pripomenuli si tým prácu vo svojich záhradkach.

IMG_1193 IMG_1296IMG_1285 IMG_1276IMG_1274 IMG_1268IMG_1260 IMG_1302

Oznam, 24.04.2017

JOGA v Zariadení pre seniorov v Trnave

V našom zariadení naďalej pokračujeme v trende zavádzania nových, pre klientov zaujímavých, aktivít a ďalšou novinkou je cvičenie jogy pre seniorov. Jogu cvičia naši klienti pod odborným vedením cvičiteľa p. Ondreja Slováka z OZ Joga v dennom živote. Cvičenie prebieha v príjemnej atmosfére pri relaxačnej hudbe a cviky sú prevádzané v sede, takže do cvičenia môžu byť zapojení aj klienti na invalidných vozíkoch. Klienti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, môžu niektoré cviky cvičiť aj v stoji. Cviky sú zamerané na relaxáciu, uvoľnenie svalstva, nácvik správneho dýchania a celkové zlepšenie fyzickej kondície klientov. Počas cvičenia si klienti vypočujú aj krátky pozitívny príbeh na zamyslenie. Cvičenie jogy a špecifický prístup je pre klientov prínosný, nakoľko priniesol nový pohľad na podporu fyzického i duševného zdravia.

IMG_0445 IMG_0457 IMG_0452

Oznam, 31.03.2017

Nové logo Zariadenia pre seniorov v Trnave

Vedenie zariadenia oznamuje, že od 1.4.2017 bude Zariadenie pre seniorov v Trnave používať nové logo.

logo_zps

Oznam, 21.10.2016

CANISTERAPIA – nová aktivita v našom zariadení

Tak ako sa v našom zariadení snažíme klientom uľahčiť obdobie staroby odbornou starostlivosťou, tak je naším cieľom aj skvalitnenie a spríjemnenie ich života prostredníctvom pestrej záujmovej činnosti a rôznych terapií. Jednou z nich je aj canisterapia, ktorú sme zaviedli a oficiálne zahájili v našom zariadení prvým stretnutím dňa 20.10.2016. Canisterapiu bude viesť odborníčka a vyškolená terapeutka s dlhoročnými skúsenosťami Bc. Zdenka Mauricová so svojím canisterapeutickým psom, Border kóliou menom Brí, v menších skupinách klientov v pravidelných intervaloch. Prvé stretnutie potvrdilo správnosť a opodstatnenosť nášho rozhodnutia, nakoľko terapia a samotná Brí klientom navodila dobrú náladu, podnietila ich telesnú a duševnú aktivitu a u niektorých dokonca pomohla prekonať aj prvotné zábrany z neznámej aktivity a samotného psa. Na základe pozitívnych ohlasov a spokojnosti klientov sme presvedčení, že canisterapia bude prostriedkom na predchádzanie osamelosti, sociálnej izolácie a ďalších problémov spojených s obdobím staroby, ktoré je možné aj týmto spôsobom efektívne eliminovať.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Video canisterapia

Oznam, 20.10.2016

Projekt TEREZA - Dobrovoľnícky projekt Centra pomoci pre rodinu v Trnave

Dňa 19.10.2016 sa v našom zariadení uskutočnilo oficiálne otvorenie Dobrovoľníckeho projektu Centra pomoci pre rodinu (CPPR) TEREZA zameraného na pomoc pre seniorov v ich rodinnom prostredí, ale aj v zariadení pre seniorov.

Riaditeľka CPPR Mgr. Kristína Königová a koordinátor dobrovoľníkov Mgr. Michal Lipovský predstavili nových dobrovoľníkov, s ktorými bude naše zariadenie aktívne spolupracovať. Uvedený projekt bude prospešný obom stranám a prinesie mnohé pozitíva, z čoho majú radosť všetci zainteresovaní. Klienti budú mať možnosť bližšie sa zoznámiť a tráviť čas s novými ľuďmi z rôznych oblastí života, ktorí im budú nielen pomáhať pri rôznych činnostiach a úkonoch, ale aj obohacovať a zdieľať s nimi nové pohľady na život. Dobrovoľníci získajú nové skúsenosti a praktické zručnosti v komunikácii i aktivitách organizovaných naším zariadením a tiež nový pohľad na život človeka v období staroby. Touto cestou ďakujeme vedeniu Centra pomoci pre rodinu a tiež všetkým dobrovoľníkom zapojeným do projektu za ich iniciatívu a prejavenú vôľu pomáhať tým, ktorí to potrebujú. V prípade, že Vás uvedený dobrovoľnícky projekt zaujal a radi by ste sa do neho zapojili, môžete sa obrátiť na Centrum pomoci pre rodinu, na Štefánikovej ulici 46 v Trnave, prípadne sa informovať na tel. č. 0948 020412.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Video o projekte Tereza

Dňa 27. 4. 2016 sme oslávili 30. výročie založenia Zariadenia pre seniorov v Trnave. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným klientom, zamestnancom ZpS a v neposlednej rade našim sponzorom, ktorí sa podieľali na organizovaní oslavy. 

DSC_0481

Zariadenie pre seniorov v Trnave je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľom ktorej je mesto Trnava. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ.

V Zariadení pre seniorov v Trnave sa poskytuje sociálna služba: a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov (§ 35 ods. 1 zákona 448/2008 o sociálnych službách).

 

 

 

Comments are closed.