V rámci záujmovej činnosti zabezpečujeme pre klientov nasledovné aktivity:

• Spoločenské hry a súťaže, Bingo
• SMART vzdelávanie prostredníctvom tabletov
• Spájanie generácií (spolupráce so ZŠ a MŠ)
• Canisterapia, felinoterapia (aktivita s mačičkou)
• Výroba mydiel
• Enkaustika – maľovanie horúcimi voskami
• Čítanie s prvkami biblioterapie
• Aktivity zamerané na rozvoj osobnosti a duševnú hygienu, prednášky a besedy
• Tvorivé dielne
• Tréning tela a mysle (ľahké skupinové cvičenie a tréningy pamäti)
• Tematické zábavné a náučné programy
• Hudobné podujatia, vystúpenia, tanečné zábavy, návštevy divadla, výlety
• Pracovná terapia – úprava okolia a záhrady, pečenie
• Prechádzky po okolí
• Premietanie filmov podľa želaní klientov
• Spoločné posedenie pri káve, zmrzline