Poradovník žiadateľov

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 30.06.2022 –     Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 31.05.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 29.04.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS 

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 01.04.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 03.03.2022 –      Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 31.01.2022 –Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 29.12.2021 –Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS-1

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 03.12.2021 – Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 29.10.2021Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS- 1

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 04.10.2021Poradovník žiadateľov na umiestnenie do ZPS

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 30.08.2021Poradovník do ZpS- september 2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 05.08.2021Poradovník do ZpS- august 2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 25.06.2021– Poradovník do ZPS -jún 2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 27.05.2021– Poradovník do ZPS – máj 2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný 29.04.2021– Poradovník do ZPS – apríl 2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5, aktualizovaný           31.03.2021- Poradovník do ZPS v Trnave, marec 2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5,                                 Poradovník do Zps V Trnave, aktualizovaný 23.02.2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5,                                    Poradovník žiadateľov o umiestnenie do Zps v Trmave k 29.01.2021

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5,                                Poradovník do ZPS platný od 01. 12. 2020

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5,                                Zverejnenie aktuálneho poradovníka žiadateľov na umiestnenie k 1.11.2020

 

Poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby do ZpS v Trnave, T. Vansovej 5,                                Poradovník žiadateľov na umiestnenie k 1.10.2020

 

Komentáre sú uzavreté.