Výzvy

Verejné obstarávanie

 

Oznámenia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z

 1. Dátum zverejnenia 02.12.2013
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Čistiace a dezinfekčné prostriedky”
 2. Dátum zverejnenia 2.12.2013 – Výťahy
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Opravy výťahov”
 3. Dátum Zverejnenia 02.12.2013 – Pranie
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Pranie a chemické čistenie bielizne a odevov
 4. Dátum zverejnenia 17.02.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Nákup mlynárskych výrobkov”
 5. Dátum zverejnenia 03.03.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Mliečne výrobky”
 6. Dátum zverejnenia 17.03.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Likvidácia a spracovanie odpadu”
 7. Dátum zverejnenia 17.03.2014a
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Koláče”
 8. Dátum zverejnenia 20.03.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Nákup obliečok na podhlavníky – 200 ks”
 9. Dátum zverejnenia 02.04.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Výťahy – odstránenie nedostatkov”
 10. Dátum zverejnenia 14.04.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Rôzne potravinárske výrobky”
 11. Dátum zverejnenia 16.06.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Materiál na údržbu”
 12. Dátum zverejnenia 11.12.2014
  Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na:
  “Čistiace”

Informačné povinnosti podľa zákona č.25/2006 Z.z.

 1. Pranie a chemické čistenie bielizne a odevov
 2. Oznam o výsledku zákazky – Mliečne výrobky
 3. Oznam o výsledku zákazky – Nákup mlynárenských výrobkov
 4. Likvidácia a spracovanie odpadu
 5. Oznam o výsledku zákazky – Koláče
 6. Oznam o výsledku zákazky – Rôzne potravinárske výrobky

Súhrnná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1 000,- EUR

 1. Súhrnná správa I. štvrťrok 2014 (31.3.2014)
 2. Súhrnná správa 2. štvrťrok (30.6.2014)

Komentáre sú uzavreté.