Canisterapia – nová aktivita v našom zariadení

Tak ako sa v našom zariadení snažíme klientom uľahčiť obdobie staroby odbornou starostlivosťou, tak je naším cieľom aj skvalitnenie a spríjemnenie ich života prostredníctvom pestrej záujmovej činnosti a rôznych terapií. Jednou z nich je aj canisterapia, ktorú sme zaviedli a oficiálne zahájili v našom zariadení prvým stretnutím dňa 20.10.2016. Canisterapiu bude viesť odborníčka a vyškolená terapeutka s dlhoročnými skúsenosťami Bc. Zdenka Mauricová so svojím canisterapeutickým psom, Border kóliou menom Brí, v menších skupinách klientov v pravidelných intervaloch. Prvé stretnutie potvrdilo správnosť a opodstatnenosť nášho rozhodnutia, nakoľko terapia a samotná Brí klientom navodila dobrú náladu, podnietila ich telesnú a duševnú aktivitu a u niektorých dokonca pomohla prekonať aj prvotné zábrany z neznámej aktivity a samotného psa. Na základe pozitívnych ohlasov a spokojnosti klientov sme presvedčení, že canisterapia bude prostriedkom na predchádzanie osamelosti, sociálnej izolácie a ďalších problémov spojených s obdobím staroby, ktoré je možné aj týmto spôsobom efektívne eliminovať.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Video canisterapia

Komentáre sú uzavreté.