Základné dokumenty

 

Zriaďovacia listina a Všeobecné záväzné nariadenie č. 401

 Domáci poriadok

Organizačný poriadok

Informačný sprievodca pre klientov, rodinných príslušníkov a verejnosť

Výročná správa za rok 2018

Interné smernice

Comments are closed.