Úseky

Zdravotno-ošetrovateľský a prevádzkový úsek – Mgr. Jana Lužáková, vedúca zdravotno-ošetrovateľského a prevádzkového úseku

Sociálny úsek – PhDr. Erika Trebatická, vedúca sociálneho úseku

Ekonomický úsek a vrátnica – Ing. Blažena Královičová, vedúca ekonomického úseku

Stravovací úsek – Kamila Miklóšová, vedúca stravovacieho úseku

Comments are closed.